Grote bedrijven vragen om grote regelaars: de basis, namelijk de informatiemanagement en -beheer, moet goed zitten. Bij MN, een financiële dienstverlener met een beheerd (pensioen)vermogen van € 135 miljard, was onze consultant Laurie daar als PMO Officer binnen de afdeling Information Management verantwoordelijk voor.

MN is één van de grootste pensioenuitvoerders en vermogensbeheerders van en voor Nederlandse pensioenfondsen. Eind 2023 werd bekend dat MN samen zal gaan met vermogensbeheerder PGGM. Een enorme operatie, want zo moeten er bijvoorbeeld 1,4 miljoen administraties overgezet worden van het MN pensioenbeheersysteem naar PGGM-pensioenbeheersysteem.

Ondanks dat deze organisaties grote spelers zijn, willen ze de menselijke maat behouden in het maken van deze transitie. Om dit allemaal te organiseren, zijn de juiste mensen nodig. Laat dat nét onze consultant Laurie zijn!

Laurie heeft gedurende veertien maanden de rol van PMO Officer bij de afdeling Information Management (IV) vervuld. In deze Agile organisatie fungeert het Project Management Office (PMO) als een ondersteunende en sturende eenheid bij het afstemmen van vraag en aanbod binnen diverse projecten en programma’s, evenals bij het bewaken van de financiële uitnutting van deze projecten. Een veelzijdig takenpakket dus!

Wat doet een Dux consultant in de rol van PMO Officer?

1.

Functioneel beheer van de planningssoftware. Denk aan het opzetten van de organisatorische portfoliomanagementstructuur, het inrichten van nieuwe projectomgevingen ter ondersteuning van de teams, het afhandelen van serviceverzoeken vanuit de gehele organisatie, en het waarborgen van de hygiëne binnen de systemen.

2.

Ook heeft Laurie tijdens de tweede helft van haar opdrachtperiode ook het beheer van het tijdschrijf-registratiesysteem Fortes Change Cloud overgenomen.

3.

Onderdeel van haar beheertaken waren ook het maandelijks en/of op aanvraag opleveren van rapportages t.a.v. uitnutting van beschikbare (uren-)budgetten.

4.

Natuurlijk beheerde en waarborgde Laurie ook verschillende informatiebronnen ter ondersteuning van de IV-teams en het portfolioproces.

5.

Daarnaast heeft zij het planning- en forecastproces voor de Change roadmaps beheerd en dit verder ontwikkeld. Dit proces omvatte het vergelijken van de geplande Change en de capaciteiten die deze kost en dat matchen met de beschikbare Change capaciteit binnen MN Informatievoorziening.

Het resultaat

Met bovengenoemde werkzaamheden heeft Laurie een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en uitvoering van het Portfolio managementproces binnen MN!

Bij MN waren ze het daar ook mee eens: “Laurie heeft haar taken naar volle tevredenheid vervuld. Net als de andere consultants vanuit Dux waar ik mee in contact ben gekomen, doet ze dit met name door haar resultaatgerichtheid en het gebruik van persoonlijke vaardigheden, zoals netwerken en het indirect sturen van collega’s buiten het eigen team.”

Benieuwd naar wat Laurie van haar opdracht vond?

In mijn rol als PMO Officer bij MN heb ik waardevolle lessen geleerd van ervaren professionals, waarbij ik ontdekte dat het effectief beheren en ontwikkelen van portfolio managementprocessen niet alleen draait om technische vaardigheden, maar ook om effectieve samenwerking en het gebruik van persoonlijke vaardigheden zoals netwerken en indirecte sturing.

Laurie