Gemeentes

Home > Branches > Gemeentes

Wij werken veel samen binnen Gemeentes en diens uitvoeringsorganisaties

Doordat wij veel gemeentes en diens uitvoeringsorganisaties van binnen kennen, zijn wij een veelgevraagde partner binnen onze specialismen. Hierdoor zijn wij op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen en schakelen wij snel. Veel van onze collega’s snappen hoe het werken in de politieke context eraan toegaat. Daarnaast zien wij het als een uitdaging om op deze manier ons steentje bij te dragen aan een nog mooier Nederland.

Interim

In de drukste perioden wil je beschikken over specialisten die snel inzetbaar zijn. Onze Dux’ers beschikken over de juiste competenties om snel aan boord te komen. In een situatie van crisis of druk, nemen zij initiatief en helpen ze je verder. Dux helpt je door deze periode en zorgt voor een goede overdracht bij vertrek. Verbetering zit in onze aard, dus ook dat kan je van ons verwachten!

Dux sfeerfoto

Consultancy

Soms zit je met een vraagstuk of een behoefte waar je zelf de expertise niet voor in huis hebt. Dux gaat voor je aan de slag. Wij doen onderzoek en bepalen de mogelijkheden aan de hand van onze kennis van de markt en de mogelijkheden binnen jouw organisatie. Vooraf afgekaderd, duidelijk voor iedereen.

Dux sfeerfoto

Traineeships

Soms is het nodig om snel een team op te bouwen. Soms lukt het je gewoonweg niet om de juiste mensen uit de markt te halen. In deze gevallen bieden onze traineeships de ideale uitkomst. Samen bouwen we aan de ideale medewerker voor jouw afdeling of organisatie. Op flexibele basis, zonder grote verplichtingen. Aan het einde van de periode bepaal jij zelf hoe je verder gaat met elkaar.

Voor onder andere deze Gemeentes

Gemeente Den Haag logo
Gemeente Rotterdam logo
Gemeente Leiden logo

De meest gestelde vragen voor en door Gemeentes

De doelstelling van data-inzet bij een gemeente is om informatie te verzamelen en te analyseren over de gemeente en haar inwoners, zodat gerichte beslissingen kunnen worden genomen en diensten kunnen worden geoptimaliseerd.

Data bij een gemeente wordt verzameld via verschillende bronnen, zoals formulieren, sensoren, en open data. De data wordt vervolgens opgeslagen en beheerd in databases en data-opslagsystemen. Er zijn ook maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de data veilig is en de privacy van de inwoners wordt gerespecteerd.

Data bij een gemeente wordt gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals het verbeteren van de verkeersveiligheid, het optimaliseren van de afvalinzameling, het identificeren van knelpunten in de infrastructuur, en het ontwikkelen van gericht beleid. Data kan ook worden gebruikt om inzicht te krijgen in de leefsituatie van de inwoners, bijvoorbeeld om te zien waar er een grotere vraag is naar huurwoningen of waar er een grotere concentratie is van ouderen.

Informatiemanagement bij een gemeente is het proces van het verzamelen, opslaan, analyseren en delen van informatie over de gemeente en haar inwoners. Het doel is om efficiënt en effectief gebruik te maken van informatie om gerichte beslissingen te nemen en diensten te optimaliseren.

Informatie bij een gemeente wordt georganiseerd in databases en data-opslagsystemen. Er zijn ook maatregelen genomen om te zorgen dat de informatie veilig is en de privacy van de inwoners wordt gerespecteerd. Informatie kan worden gedeeld met inwoners, medewerkers van de gemeente, en andere overheidsinstellingen via diverse kanalen, zoals websites, portals, en dashboards.

Er zijn diverse informatiemanagement-projecten waar een gemeente mee bezig kan zijn. Een voorbeeld is het opzetten van een geografisch informatiesysteem (GIS) om inzicht te krijgen in de stedelijke infrastructuur en om te plannen van projecten. Een ander voorbeeld is het opzetten van een intern kennisportal voor medewerkers van de gemeente om informatie efficiënt te delen en te verrijken. Ook het ontwikkelen van een dashboard voor inwoners om hen inzicht te geven in bijvoorbeeld verkeerssituaties, afvalinzameling of andere zaken waar zij zich mee bezig houden is een voorbeeld.

Procesmanagement bij een gemeente is een aanpak waarbij de gemeente haar processen analyseert, optimaliseert en monitort. Dit wordt gedaan om de efficiëntie en effectiviteit van de dienstverlening te verbeteren, kosten te besparen en de tevredenheid van de inwoners te verhogen.

Processen bij een gemeente worden geanalyseerd door middel van procesanalysetechnieken zoals flowcharts, processenkaarten, en procesmeting. Hierdoor kan worden gezien waar de knelpunten in de processen zitten en welke verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Vervolgens worden verbeteracties genomen om de processen te optimaliseren, zoals het automatiseren van bepaalde stappen of het implementeren van nieuwe tools of technologieën.

IT speelt een belangrijke rol in procesmanagement bij een gemeente, omdat technologie vaak wordt gebruikt om processen te automatiseren, te verbeteren en te monitoren. IT-systemen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor workflow management, document management, en data-analyse. IT kan ook worden gebruikt om processen te integreren, zodat informatie efficiënt kan worden gedeeld tussen afdelingen en partijen.

Informatiebeveiliging bij een gemeente is het proces van het beschermen van informatie tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, verlies of vernietiging. Dit gebeurt door middel van technische en organisatorische maatregelen, zoals firewalls, encryptie, en toegangsbeheer.

Informatiebeveiliging is belangrijk voor een gemeente omdat zij verantwoordelijk is voor de bescherming van informatie van inwoners en andere partijen waarmee zij samenwerkt. Informatiebeveiliging is ook van groot belang om te zorgen dat de gemeente in staat is om haar taken efficiënt uit te voeren en te voldoen aan wet- en regelgeving.

Er zijn verschillende maatregelen die een gemeente kan nemen om informatie te beveiligen. Hieronder zijn enkele voorbeelden:

  • Toegangsbeheer: Alleen geautoriseerde personen krijgen toegang tot informatie;
  • Encryptie: Informatie wordt op een veilige manier opgeslagen en verzonden;
  • Firewalls: Netwerkverkeer wordt gemonitord en ongeoorloofde toegang wordt geblokkeerd;
  • Incidentbeheer: Er zijn procedures in plaats om snel te reageren op een incident en het te minimaliseren;
  • Beleid: er zijn duidelijke richtlijnen en beleid voor informatiebeveiliging.

Informatiebeveiliging bij een gemeente is een continu proces en wordt regelmatig geëvalueerd en geüpdatet om te voldoen aan de steeds veranderende dreigingen en eisen.

Procesmining is een techniek die wordt gebruikt om processen binnen een organisatie te analyseren en te verbeteren. Het gaat hier om het gebruik van software om geautomatiseerde processen te analyseren en te visualiseren. Hierdoor kan worden gezien waar knelpunten zitten en welke verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Binnen een gemeente kan proces mining bijvoorbeeld worden gebruikt om processen in de vergunningverlening, afvalinzameling, of andere dienstverlening te analyseren en verbeteren.